Vergoeding

 

Dienstverlening

Voor de vergoeding van de zorgen die ik verleen, ben ik bij het RIZIV toegetreden tot de conventie. Ik hanteer hierbij ook de derdebetalersregeling. Concreet houdt dit in dat ik mijn inkomsten rechtstreeks in via de verzekeringsinstellingen (mutualiteiten). U hoeft dus op het moment van de zorg, niet te betalen. Het enige wat ik van u nodig heb, is een kleefbriefje van uw mutualiteit.

 

Verplaatsingskosten

Wat wel rechtstreeks aangerekend wordt, zijn de verplaatsingskosten. Deze worden bij ieder contact, of na het afsluiten van de zorgen, betaald. Dit gebeurt bij voorkeur cash, maar kan ook eventueel per overschrijving gebeuren. De formule die uw voorkeur geniet, wordt op voorhand (bij aanvang van het eerste contact) vastgelegd.

Tarief: € 0,50/km voor iedere verplaatsing binnen een straal van 10 km (gerekend vanaf mijn woonplaats te Jette), en € 0,25 voor iedere bijkomende kilometer (heen en terug).

 

Dossierkosten

Het uitoefenen van het beroep van vroedvrouw als zelfstandige vergt een grote administratieve inzet. Deze wordt opgelegd wanneer men toetreedt tot de conventie en de derdebetalersregeling hanteert. Om tegemoet te komen aan de werklast die hiermee gepaard gaat, zal een éénmalig bedrag van € 10,00 aangerekend worden per geopend dossier (per bevalling).

 

Zowel de verplaatsingskosten als de dossierskosten kunnen in het kader van bepaalde hospitalisatieverzekeringen soms gedeeltelijk of volledig worden terugbetaald.

 

Copyright © Monia Ducrocq 2016